Otsi

Vajad abi? info@dimmer.ee

Nutikas dimmer OÜ garantiitingimused:

 • Nutikas Dimmer OÜ vahendab müüdavale tootele tootja garantiid. Garantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asja parandamise võimatuse või ebaõnnestumise korral asja asendamist.
 • Garantii katab tootja poolt määratud perioodi kestel esinevate konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivead ning nende vigade tõttu tootele põhjustatud defektide parandus kulud.
 • Tootja garantii piirdub riistvara algsete omaduste ja seisukorra taastamisega. Tootja garantii ei võimalda üldjuhul toote asendamist uue tootega ega müügilepingust taganemist. Samuti ei kata tootja garantii toodete kasutamisest või kasutamise võimatusest tekkinud kulusid

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • Toode ei ole ostetud Nutikas Dimmer OÜ’st
 • Toote garantiiaeg on lõppenud (garantiiaega arvestatakse alates toote müümise või arve väljastamise kuupäevast. Tootja poolt määratud garantiiaeg on näidatud müügiarvel.)
 • Teeninduskeskuse sertifikaadi esitamise tähtaeg on möödunud(märgitud sertifikaadile ) või rohkem kui 30 päeva on möödunud lõppkasutaja sertifikaadi esitamise tähtajast
 • Toode ei ole saadetud tootja poolt ette nähtud addressile
 • Tootel või selle pakendil on nähtavad mehaanilised vigastused või vedelikukahjustus
 • Toodet ei ole kasutatud vastavalt tootja poolt ette nähtud kasutamistingimustele.
 • Toodet on parandanud või muutusi teinud selleks müüja või tootja poolt autoriseerimata isik või teenusepakkuja.
 • Tootel on kahjustatud garantiikleebis, seeriakood või EMEI number
 • Kui toode on määrdunud või sellel on korrosiooni jälgi
Tagasi üles
Toode on lisatud teie ostukorvi